τμήμα μελέτης

Τμήματα Μελέτης

Το πρόγραμμα μελέτης του The Key Creative School πέραν της διεκπεραίωσης των καθηκόντων του σχολείου, έχει στόχο να δείξει στα παιδιά πως να οργανώνουν σωστά το χρόνο τους, όπως και να ανακαλύψουν τον τρόπο που θα μπορούν να μελετούν και να αφομοιώνουν τα μαθήματα τους αποτελεσματικότερα. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης και να οδηγήσουμε τα παιδιά στη μάθηση, με εφόδιο τη μοναδικότητά τους.
  • Ηλικία: Μαθητές Δημοτικού
  • Καθημερινά από 2 ώρες
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Font Resize
Αντίθεση